Số ký hiệu 15/CT-TTg
Trích yếu v/v tiếp tục triển khai Nghị quyết 22 của BCT về hội nhập quốc tế
Lĩnh vực Hợp tác quốc tế
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Công văn
Người ký
Ngày ban hành 07/07/2015
Ngày có hiệu lực 07/07/2015
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
v/v tiếp tục triển khai Nghị quyết 22 của BCT về hội nhập quốc tế
Số ký hiệu: 15/CT-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 07/07/2015

Văn bản liên quan