Số ký hiệu Số 31-CTr/TU
Trích yếu v/v chương trình thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội nhập quốc tế
Lĩnh vực Hợp tác quốc tế
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Công văn
Người ký
Ngày ban hành 10/10/2014
Ngày có hiệu lực 10/10/2014
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
v/v chương trình thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội nhập quốc tế
Số ký hiệu: Số 31-CTr/TU
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 10/10/2014

Văn bản liên quan