Số ký hiệu 70/2020/QH14
Trích yếu Luật thỏa thuận quốc tế
Lĩnh vực Hợp tác quốc tế
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Văn bản pháp quy
Người ký
Ngày ban hành 13/11/2020
Ngày có hiệu lực 01/07/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Luật thỏa thuận quốc tế
Số ký hiệu: 70/2020/QH14
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/07/2021

Văn bản liên quan