Số ký hiệu Số 22-NQ/TW
Trích yếu Nghị quyết của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế
Lĩnh vực Hợp tác quốc tế
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Văn bản pháp quy
Người ký
Ngày ban hành 10/04/2013
Ngày có hiệu lực 10/04/2013
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế
Số ký hiệu: Số 22-NQ/TW
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 10/04/2013