Số ký hiệu 40/QĐ-TTg
Trích yếu Phê duyệt tổng thể chiến lược hội nhập quốc tế 2020, tầm nhìn 2030
Lĩnh vực Hợp tác quốc tế
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Quyết định
Người ký
Ngày ban hành 07/01/2016
Ngày có hiệu lực 07/01/2016
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Phê duyệt tổng thể chiến lược hội nhập quốc tế 2020, tầm nhìn 2030
Số ký hiệu: 40/QĐ-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 07/01/2016

Văn bản liên quan