Số ký hiệu 2013/QĐ-TTg
Trích yếu v/v phê duyệt chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030
Lĩnh vực Hợp tác quốc tế
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Người ký
Ngày ban hành 30/11/2021
Ngày có hiệu lực 30/11/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
v/v phê duyệt chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030
Số ký hiệu: 2013/QĐ-TTg
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 30/11/2021

Văn bản liên quan