Số ký hiệu 2006/QĐ-UBND
Trích yếu v/v ban hành kế hoạch triển khai chiến lược ngoại giao văn hóa tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lĩnh vực Hợp tác quốc tế
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Quyết định
Người ký
Ngày ban hành 01/08/2022
Ngày có hiệu lực 01/08/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
v/v ban hành kế hoạch triển khai chiến lược ngoại giao văn hóa tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu: 2006/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/08/2022

Văn bản liên quan