Số ký hiệu 102/2012/TT-BTC
Trích yếu v/v Thông tư quy định chế độ công tác phí cho cán bộ công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi phí
Lĩnh vực Hợp tác quốc tế
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Văn bản pháp quy
Người ký
Ngày ban hành 21/06/2012
Ngày có hiệu lực 01/08/2012
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
v/v Thông tư quy định chế độ công tác phí cho cán bộ công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi phí
Số ký hiệu: 102/2012/TT-BTC
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/08/2012