Số ký hiệu 25/2023/QĐ-UBND
Trích yếu Ngày 10/10/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 và Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Lãnh sự
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Văn bản pháp quy
Người ký
Ngày ban hành 10/10/2023
Ngày có hiệu lực 10/10/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Ngày 10/10/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 và Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 25/2023/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 10/10/2023

Văn bản liên quan